Hemfosa Samfunnsbygg
— vi skaper rom for samfunnets viktigste tjenester

Hemfosa Samfunnsbygg eier, forvalter og utvikler bærekraftige bygg for utøverne av noen av samfunnets viktigste tjenester. Våre leietakere er i hovedsak offentlig finansierte virksomheter som politi, domstoler, etater og høyskoler, men også barnehager og sykehus i privat drift er leietakere hos oss.

Hemfosa Samfunnsbygg er spesialist på samfunnseiendom og langsiktighet er kjernen i vår virksomhet. Våre eiendommer ligger i noen av de raskest voksende regionene i Norge, på både Øst, Sør-og Vestlandet. Eiendomsporteføljen i Norge utgjør ca 250 000 kvm. Hemfosa Samfunnsbygg AS er en del av Hemfosa Fastigheter AB, som er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

«Vårt mål er å gjøre en like god jobb for våre leietakere som de gjør for samfunnet vårt»